TALL TALES, Philip Ewe, 2022

Audio documentation of live performance, Old Kent Road, former Toys ‘R’ Us carpark, London, UK, 25″mins (Part of the London Land series, 2019) Stills credit: Simon Parris

See more of Philip’s work on his website HERE

This programme is supported by Create, Arts Council of Wales

Dogfennaeth sain o berfformiad byw, Old Kent Road, hen faes parcio Toys ‘R’ Us, Llundain, y DU, 25 munud (Rhan o gyfres London Land, 2019) Credyd lluniau llonydd: Simon Parris

Gweler mwy o waith Philip ar ei wefan YMA

Cefnogir y rhaglen hon gan Creu, Cyngor Celfyddydau Cymru

@