Das Reh, Aidan O’Sullivan
Painter’s Painter, Aidan O’Sullivan
Quantom Cat, Aidan O’Sullivan
Tree Vision, Aidan O’Sullivan
Upside Down, Back to Front, Aidan O’Sullivan

DAS REH, Aidan O’Sullivan, 2022

O’Sullivan attempts to make objects and pictures in a way that allows the latent meaningfulness or truthfulness of his unconscious to come out. By creating space for intuition, spontaneity, playfulness, and chaos within his object and picture making practice, he hopes to overcome the restrictions and prejudices of the ego.

Mazes, infrastructures, landscapes, as well as concepts of waves, time, and personal identity figure in O’Sullivan’s work both as subject and as the creative, expressive process. Paint layers are added and removed repeatedly, often over many years, until time and agency become difficult to distinguish in the complex, mottled mesh of the picture surface.

Follow Aidan on his Instagram HERE

This programme is supported by Create, Arts Council of Wales

Mae O’Sullivan yn ceisio creu gwrthrychau a lluniau mewn ffordd sy’n caniatáu i ystyrlonrwydd neu wirioneddau cudd ei anymwybod ddod allan. Drwy greu lle ar gyfer greddf, digymhellrwydd, chwareusrwydd, ac anhrefn o fewn ei wrthrych a’i arferion gwneud lluniau, mae’n gobeithio goresgyn cyfyngiadau a rhagfarnau’r hunan.

Gwelir drysfeydd, isadeileddau, tirweddau, yn ogystal â chysyniadau o donnau, amser, a hunaniaeth bersonol yng ngwaith O’Sullivan fel pwnc ac fel y broses greadigol, fynegiannol. Mae haenau paent yn cael eu hychwanegu a’u tynnu dro ar ôl tro, yn aml dros nifer o flynyddoedd, nes bod amser a gweithrediad yn mynd yn anodd i wahaniaethu yn rhwyll cymhleth, brith wyneb y llun.

Dilynwch Aidan ar ei Instagram YMA

Cefnogir y rhaglen hon gan Creu, Cyngor Celfyddydau Cymru

@