Mae Studio Cybi yn brosiectau dan arweiniad artistiaid sy’n cael eu rhedeg gan Rebecca Gould ac Iwan Lewis. Fe’i sefydlwyd yn 2016 allan o awydd i gydweithio ag artistiaid eraill. Uchelgeisiau’r prosiect yw parhau â chymaint o wahanol gyfluniadau â phosib a datblygu cymuned bellgyrhaeddol.

Studio Cybi is an artist-led projects run by Rebecca Gould and Iwan Lewis. It was set up in 2016 out of a desire to collaborate with other artists. The ambitions of the project is to carry on in as many different configurations as possible and develop a far reaching community.

cysylltwch â ni yma……………contact us here

dilynwch ni ar instagram yma…………follow us on instagram here

@